> > תשתית? ספק? מה זה ומה ההבדל ביניהם?

תשתית? ספק? מה זה ומה ההבדל ביניהם?