> > איך יצא לי ילד בריון רשת?

איך יצא לי ילד בריון רשת?