תחזוקת מכשירי זמיר ועפרוני

תשלום דמי תחזוקה מקנה אחריות על המכשיר, לרבות תיקון והחלפה של מכשיר תקול, ללא תשלום נוסף.
באפשרות לקוחות בזק, המחויבים בדמי תחזוקה חודשיים עבור טלפונים מסוג זמיר/עפרוני שהועמדו לרשותם ביחד עם התקנת קו הטלפון, לבטל חיוב זה באמצעות פניה למוקד 199. 
תוקף הביטול ממועד הפניה ואילך.