חשבונית בזק - שאלות ותשובות

  • בעת פנייתך למוקדי השירות וברישום לשירותים באתר האינטרנט תתבקש למסור את מספר הלקוח לצורך זיהוי.
    לחילופין, תוכל למסור גם את פרטי הוראת הקבע שדרכה משולם חשבונך.

     
    את מספר הלקוח תוכלו למצוא בחשבונית שלכם תחת שם הלקוח