שירות שיחת גוביינא


מהו שירות שיחת גוביינא?

שירות גוביינא מאפשר להתקשר מרשתות בזק, פלאפון, סלקום ו- Hot Mobile לכל קו בזק  
וכן מבזק לרשת פלאפון, סלקום ו-Hot Mobile על חשבון מקבל השיחה.


יצירת שיחת גוביינא
  • חייג 142
  • חייג את מספר הטלפון המבוקש
  • אמור את השם שלך
  • הקש # (סולמית) בסיום
היעד המבוקש מקבל הודעה קולית ובה נאמר כי "ממתינה שיחת גוביינא מ... (השם המוקלט),
לקבלת השיחה הקש את הספרה 0". אם מקבל השיחה מקיש 0, יקושרו היעדים ויחויב מקבל השיחה.


שאלות ותשובות