שירות חסימת שיחות


מהות השירות

שירות חסימה חכמה מאפשר מניעת גישה לשיחות יוצאות בקו הטלפון, למעט שיחות חינם. 
כמו כן, ניתן לבצע חסימה לשיחות לחו"ל ולשירותי נוספים כגון גוביינא.

תועלות ויתרונות

מתאים לקווים המיועדים לשיחות חירום ושיחות נכנסות בלבד, לקווי אינטרנט או פקס.
לא ניתן לחסום מרכזיות.

מידע ותמיכה
 • יש להגדיר את החסימה במערכת באמצעות חיוג ל-199
 • החסימה תוגדר אוטומטית מרגע הפעלת החסימה
 • לא ניתן ליהנות מחסימה חכמה בקווים מופחתי דמי שימוש או בקווים בעלי מסלולי מחיר

שאלות ותשובות
 • האם ניתן לחייג למספרי חירום בעת חסימה לשיחות יוצאות?
  ניתן לחייג לכל מספרי החינם.

   
 • האם ניתן לגלוש באינטרנט בקו חסום לשיחות יוצאות?
  ניתן לגלוש באינטרנט בשירות ADSL בלבד.

   
 • האם ניתן להתקשר לחו"ל באמצעות כרטיס חיוג של חברה בינ"ל בשעה שמופעלת חסימה על הקו?
  יש אפשרות לחייג לחו"ל באמצעות כרטיס חיוג בינ"ל.

   
 • האם ניתן להתקשר באמצעות בזקכרט כאשר מופעלת חסימה חכמה?
  ניתן להתקשר באמצעות בזקכרט מקו חסום.

   
 • האם ניתן לבצע שיחת גוביינא מקו החסום לשיחות יוצאות?
  ניתן לבצע שיחת גוביינא מקו חסום.