זכאי הבטחת הכנסה


לקו טלפון רגיל בתשלום חודשי מופחת יהיו זכאים לקוחות העומדים בקריטריונים הבאים:
  • זכאי הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי
  • לקוחות פרטיים בבזק
  • לקוחות בעלי קו טלפון אחד בלבד הרשום על שמם
  • לקוחות אשר אינם מקבלים הנחה בתשלום הקבוע על קו הטלפון במסגרת מבצעים ומסלולי שיחות
  • לקוחות בעלי קו טלפון שאינו קו וירטואלי

התשלום הקבוע המופחת עבור קו טלפון רגיל הוא 30.07 ₪ לחודש כולל מע"מ.

הנחה זו תינתן באופן אוטומטי בהתאם לרשימה מעודכנת של זכאי הבטחת הכנסה, המועברת מדי חודש על ידי הביטוח הלאומי. 

הערות
- התעריפים בתוקף החל מ- 1.10.2015
- במקרה של סתירה בין המחירים הרשומים באתר לבין הרשום בתקנות, התקנות קובעות.