VDSL - מודם לגלישה באינטרנט

VDSL - מודם לגלישה באינטרנט
המודם ישמש לכם גישה לאינטרנט המהיר של בזק בקבצים של עד 100 מגה

אופן השימוש וההפעלה


לטובת התקנת המודם מצורפים חוברות התקנה ומדריכי הפעלה, אשר בהם תוכלו להיעזר במהלך ההתקנה הראשונית של המודם.
  • למדריך התקנה מהיר לחצו כאן
  • למדריך התקנה מלא לחצו כאן
  • למדריך התקנה לשינוי תצורת מודם לBridge לחצו כאן
  • למדריך התקנה עבור דגמים נוספים של מודמים עבור קצבים של עד 15 מגה לחצו כאן

נותרו לכם עוד שאלות?