תשלום חשבון בכרטיס אשראי - תנאי שימוש


1. מערכת התשלומים של חברת בזק מאפשרת ללקוח לבצע תשלומים באמצעות שרת התשלומים של חברת בזק באינטרנט.

2. ביצוע התשלום דרך מערכת התשלומים יעשה תחת אבטחת מידע כמקובל בשוק, כגון הצפנת SSL.

3. מובהר בזאת, כי המידע באתר מוגש כשירות לציבור ואינו בא להחליף את המידע במערכות בזק. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים באתר לבין הנתונים הנמצאים במערכות בזק, ייקבעו אלו המצויים במערכות בזק.

4. במקרה של בעיות טכניות, הדבר לא יהווה עילה לאיחור בדיווח ובתשלום על פי המועדים הקבועים בחוק.

5. בזק תהיה רשאית, מסיבות טכניות או מכל סיבה אחרת, להפסיק או להשעות בכל עת את השימוש במערכות, איזה מהן, וכן בכל חלק של מערכת. 

6. מערכת התשלומים לא תאגור מידע על התשלומים, ובפרט לא ישמר מידע על פרטי כרטיסי האשראי. 

7. מובהר בזאת, כי הסכום המירבי אותו ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי באתר עשוי להשתנות, על פי החלטת חברת בזק. הסכום יעודכן באתר בהתאם לשינויים.

8. מובהר בזאת, כי כל תשלום מותנה באישור העסקה ע"י חברת האשראי דרכה התחייב המשתמש לבצע את התשלום.

9. לאחר אישור הפרטים וביצוע התשלום, תתקבל הודעת אסמכתא ובה אישור על קבלת התשלום.

10. הנני מסכים כי הפרטים שמסרתי לבזק בעת הצטרפותי לשירות, ישמשו לצורך משלוח דבר פרסומת מטעם בזק, באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר. באפשרותי להודיע לבזק, בכל עת, על סירובי לקבל דבר פרסומת דרך כלל או מסוג מסוים. אם אינך מעוניין לקבל דיוור פרסומי לכתובת המייל שלך מבזק, תוכל לבצע זאת כאן

11. אני מצהיר, כי קראתי את התנאים הרשומים במסמך זה, ואני מסכים ומתחייב לפעול על פיהם.