חברי דירקטוריון בזק

  • גיל שרון - יו"ר
  • דארן גלאט
  • דוד גרנות
  • זאב וורמברנד
  • יוסי אברג'יל 
  • עידית לוסקי
  • רן פורר
  • תומר ראב"ד 
  • ציפי לבני