חברי דירקטוריון בזק

  • תומר ראב"ד - יו"ר הדירקטוריון
  • אורית אלסטר 
  • דוד גרנות
  • זאב וורמברנד
  • ציפי לבני
  • עידית לוסקי
  • דארן גלאט
  • רן פורר
  • פטריס טייב