בזק מפרסמת דו"ח אחריות תאגידית

תאריך פרסום: 10/02/2021

בזק מפרסמת דו"ח אחריות תאגידית 

 


עיקרי הדוח:

 

  • הדו"ח בוצע על פי תקניGRI  ו-SASB העולמיים, הנחשבים למובילים בתחום הסטנדרטיזציה של דוחות אחריות תאגידית
  • סמנכ"ל תקשורת תאגידית בבזק, גיא הדס, "הדו"ח מציג את פעילותה של קבוצת בזק במגוון תחומי האחריות התאגידית, מדגיש מהלכים ייחודיים לנו בתחום זה ומשמש כאמצעי לשיפור מתמיד. זאת זכות גדולה להיות חברת התקשורת הלאומית של ישראל, וברור לנו שלצד זכות זו יש לנו גם חובה כלפי הסביבה שבה אנו פועלים"
 

חברת בזק פרסמה דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2019 עם התייחסות לשנת 2020. הדו"ח מכסה את כלל העשייה של הפעילות הקווית של בזק בתחום האחריות התאגידית. הנושאים אשר מקבלים ביטוי נרחב בדו"ח הם: ממשל תאגידי, קוד אתי והטמעתו בבזק, זכויות עובדים והעסקה הוגנת, דיאלוג עם הלקוחות, מדיניות סביבתית, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה ועוד. הדו"ח בוצע על פי מתודולוגיית תקני GRI ו-SASB העולמיים, הנחשבים למובילים בתחום הסטנדרטיזציה של דוחות אחריות תאגידית. הדוח ברמת GRI Core מתאר את הנושאים המהותיים (Material issues) גם עפ"י תקן SASB.

 
פרסום דו"ח האחריות התאגידית, הוא חלק ממהלך ממושך ועקבי לשיקוף ביצועי בזק בתחום זה, ובשיפור מתמיד במדדים הכלולים באחריות התאגידית. בזק, כחברת התקשורת הגדולה והמרכזית בישראל, פועלת לשיפור ארוך טווח בכל מדדי האחריות התאגידית, והדוח הנוכחי מסמן את תחילתו של מהלך משמעותי בתחום.
 
בדו"ח האחריות התאגידית, בזק מזקקת את הנושאים המהותיים שלה בתחומי האחריות התאגידית, זיקוק שהתבצע באמצעות שילוב של התקנים ודיאלוג עם מנהלי החברה. 

 
בנוסף החברה מפרטת את מערכות היחסים שלה עם כלל מחזיקי העניין ובכלל זה העובדים, הלקוחות, הספקים, בעלי המניות, הרגולטור, הקהילה ועוד. לדוגמה, הדו"ח מציין את מערכת היחסים של בזק מול הלקוחות שלה, המושתתת על שקיפות והגינות צרכנית.
 
הדו"ח מתוכנן להתפרסם מעתה והלאה באופן קבוע, להציג באופן מפורט ומקצועי את פעילותה של בזק בשלל התחומים הנכנסים תחת כנפה של האחריות התאגידית ולהציג מהלכים הייחודיים לחברה בתחום זה. הדו"ח נכתב בליווי חברת הייעוץ גודוויז'ן מקבוצת פהאן קנה, בהובלת עברי ורבין, מהמומחים המובילים בישראל בתחום האחריות התאגידית.
 
סמנכ"ל תקשורת תאגידית בבזק, גיא הדס, "הדו"ח מציג את פעילותה של קבוצת בזק במגוון תחומי האחריות התאגידית, מדגיש מהלכים ייחודיים לנו בתחום זה ומשמש כאמצעי לשיפור מתמיד. זאת זכות גדולה להיות חברת התקשורת הלאומית של ישראל, וברור לנו שלצד זכות זו יש לנו גם חובה כלפי הסביבה שבה אנו פועלים. דו"ח זה מפרט את הדרך בה אנו ממלאים את חובתנו. למרות שמרבית המנהלים הבכירים מכירים בחשיבות האחריות התאגידית בתהליך קבלת ההחלטות, הרי שבתנאי שוק תחרותיים ולוחצים ביותר, בסביבה עסקית שהיא לעיתים צינית ומוחצנת, קיים קושי לייחס חשיבות מספקת לערכי האחריות התאגידית, או גרוע מכך, עלולה להיווצר הנטייה לשימוש ציני ואינטרסנטי בכלי האחריות התאגידית. על בזק מוטלת החובה לשמור על שימוש הוגן וראוי בכלי האחריות התאגידית, תוך שילובם במטרות העסקיות והכלכליות של הארגון".

לעיון בדו"ח לחצו כאן