על השירות

לחיצה על 43* (כוכבית 43) מונעת את הצגת מספר הטלפון שממנו התקשרת, על פני הצג של מקבל השיחה. 
בתום השיחה, החסימה מבוטלת אוטומטית. השירות חל גם על שיחות לחו"ל.


להפעלת השירות
  • הרם את השפופרת וחייג 43* 
  • חייג את המספר המבוקש
  • הנמען יקבל את שיחתך ללא זיהוי
 

שאלות ותשובות