על השירות

לחיצה על 43* (כוכבית 43) מונעת את הצגת מספר הטלפון שממנו התקשרת, על פני הצג של מקבל השיחה. 
בתום השיחה, החסימה מבוטלת אוטומטית. השירות חל גם על שיחות לחו"ל.


להפעלת השירות
 • הרם את השפופרת וחייג 43* 
 • חייג את המספר המבוקש
 • הנמען יקבל את שיחתך ללא זיהוי
 

שאלות ותשובות
 
 • האם ניתן לבצע 43* מטלפון ציבורי?
  לא ניתן לבצע חסימת זיהוי מטלפון ציבורי.
 • האם החסימה ב-43* תקפה גם בשליחת פקס?
  החסימה תקפה גם בשליחת פקס פרט למקרים שבהם הצגת מספר השולח מוגדרת במכשיר הפקס.
 • האם ניתן לבצע חסימת זיהוי למספרי חירום?
  לא. לפי הוראת משרד התקשורת לא ניתן לבצע את החסימה בחיוג למספרי 100, 101 ו-102.