מצטרפים לחשבונית במייל

טופס פניההצטרפות לשירות קבלת חשבונית דיגיטלית הינה במקום קבלת חשבוניות מודפסות