פירוט חיובים שנתי לעסקים
שאלות ותשובות

 • איך באפשרותי לקבל את הדוח?

  באפשרותך לקבל את הדוח בצורה עצמית דרך "הפורטל העסקי" 

   
 • הדו"ח השנתי המסכם אמור לכלול חיובים עבור שנה. מדוע בדו"ח שקיבלתי מופיעות 6 שורות בלבד?

  החשבון שלך הוא חשבון דו חודשי (עבור חודשיים), וזוהי הסיבה בגינה קיבלת דו"ח שנתי מסכם, הכולל חיובים עבור 6 חשבונות.
 • מדוע חשבון שכבר שילמתי מופיע תחת סעיף פירוט חשבונות שטרם שולמו?
  הדו"ח השנתי המסכם מעודכן נכון ליום הפקת הדו"ח. ייתכן כי החשבון שכבר שילמת, שולם לאחר שהופק הדו"ח השנתי המסכם.

   

 • מדוע ציוד אשר רכשתי מחנות בזקסטור, ואשר משולם באמצעות כרטיס אשראי בתשלומים, אינו מופיע בדו"ח השנתי המסכם?
  הדו"ח השנתי המסכם מרכז עסקאות בגין ציודים אשר משולמים דרך חשבון הטלפון בלבד, ואינו כולל ציודים אשר נרכשו דרך כרטיס אשראי בתשלומים


   

 • מהן עסקאות בחיוב/זיכוי שטרם הסתיים פירעונן?
  עסקאות אלו הן עסקאות אשר ביצעת בגין ציודים/שירותים, ועבורם אתה מקבל גם זיכוי בסכום קבוע מדי חודש, וזאת עפ"י מספר התשלומים אשר נקבע במעמד ביצוע העסקה


   

 • אם תחת  שם העסק רשומים מספר קווי טלפון, האם אקבל עבור כל קו דו"ח שנתי מסכם?
  אם כל הקווים רשומים תחת חשבון אחד, תקבל דו"ח שנתי מרכז אחד בלבד. אם כל קו רשום על חשבון אחר, תקבל דו"ח שנתי מסכם על כל קו בנפרד