בדיקת זמינות של מספר כוכבית

מספר מקוצר בן 4 ספרות הינו מספר קצר וקליט המזוהה עם העסק שלך והופך את המספר של העסק לבלתי נשכח.

באתר זה תוכל לבדוק האם הכוכבית שברצונך להזמין פנויה לשימוש.
הטווחים המוגדרים למכירה הינם:

2*, 3*, 5*, 6*,  8*,  9*,  45*,  49* 
לא ניתן להקצות כוכביות המתחילות ב- 1*, 7*, 0*.הרשימה כוללת מצבת מספרים מקוצרים תפוסים ופנויים של לקוחות בזק וכן של מפעילים אחרים, על פי דיווחי המפעילים.
בזק לא תהא אחראית לדיווחי המפעילים, כאמור.

למידע נוסף