העברת בעלות לעסק

לקוח יקר, על מנת לבצע העברת בעלות בין שני הצדדים, חייבים להתקיים התנאים הבאים:
 • קו פעיל בבזק
 • ללא חובות בכל הקווים של הלקוח
 • ללא חשבונות פתוחים הממתינים לתשלום או הזמנות בתהליך
 • לקוח המקבל זכויות – מקבל את כל השירותים הקיימים על הקו 

חלק א' בטופס - ימלא הלקוח המוותר על הזכויות בקו
 • מס' טלפון/אינטרנט (במידה וקיימים מספר קוי טלפון נדרש לפרט בטופס)
 • פרטי העסק: שם העסק, מס' ח"פ, כתובת ההתקנה 
 • מורשה חתימה: שמות וחתימות של מורשי החתימה 
 • חותמת החברה 

חלק ב' בטופס -ימלא הלקוח המקבל זכויות על הקו
 • מס' טלפון/אינטרנט (במידה וקיימים כמה מספרי טלפון נדרש לפרט בטופס)
 • פרטי העסק: שם העסק, מס' ח"פ, כתובת ההתקנה 
 • מורשה חתימה: שמות וחתימות של מורשי החתימה 
 • חותמת החברה 
 • הוראת קבע בכרטיס אשראי- למלא את פרטי הכרטיס בטופס העברת הבעלות 
 • הוראת קבע בנקאית חתומה על ידי הבנק-  
  להורדת טופס הוראת קבע בנקאית >
   
 • בנוסף לטופס העברת בעלות, על מקבל הזכויות לצרף גם את המסמכים הבאים:
    - פרוטוקול מורשי חתימה 
    - טופס רשם החברות/ עמותות/ שותפות/ עוסק מורשה
    
להורדת טופס העברת בעלות >חשוב לציין כי רק לאחר קבלת הטופס והמסמכים הנדרשים נוכל לטפל בבקשתכם
את הטופס ניתן להעביר לפקס: 03-6118228 או מייל: sohoarzi@bezeq.co.il
נציג בזק יצור קשר במהלך שני ימי עסקים