עדכון מנגנון היציאה ללקוחות העסקיים

על מנת לפשט תהליכים בשירות, בזק מעדכנת כי החל מיום 1/10/2016 יעודכן מנגנון היציאה ללקוחות העסקיים
בשירותי תקשורת נתונים ושירות IPC עפ"י התנאים מטה:

 
  • תנאים כלליים:
לקוח אשר הזמין את השירות בהתחייבות לתקופה, שממוצע חשבונותיו החודשיים הינו 5,000 ₪ ומעלה, והפסיק את קבלת השירות טרם
חלוף תקופת ההתחייבות, ישלם לבזק דמי יציאה חד- פעמיים כדלקמן:
בהתחייבות ל – 36 חודשים – ישולמו דמי יציאה בסך 3 (שלושה) חודשי דמי שימוש. לא ישולמו דמי יציאה בחודשים 36 – 34. 
בהתחייבות ל – 24 חודשים – ישולמו דמי יציאה בסך  1.25 (אחד ורבע) חודשי דמי שימוש. לא ישולמו דמי יציאה בחודשים 23 ו – 24. 
 
  • לעניין גלגול קנסות 
מעבר מסלול - בעת הפסקת המסלול שהוזמן ומעבר למסלול חדש, יופעל מנגנון היציאה המוקדמת מההתחייבות, כך שבגין יציאה
מוקדמת במהלך ששת החודשים הראשונים למעבר ישלם הלקוח את דמי היציאה הגבוהים מבין שני המסלולים (הישן והחדש)