מסלולי הכל כלול

החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווים אנאלוגיים.

בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
תעריף תשלום חודשי קבוע  מעודכן הינו 35 ₪  (כולל מע"מ).
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול
לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון אנלוגי בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
לקוח המוסיף קו אנאלוגי רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי תקנות התשלומים

מסלולי השיחות נסגרו למכירה, תקנוני המבצעים לידיעה :

 
  • 50 דקות שיחה בחודש רק ב- 19.90 ₪ לחודש
קו במסלול "קו טלפון ו-  50 דקות" הכולל 50 דקות ליעדים נייידים ונייחים, תמורת 19.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 39.90 ₪ לחודש. 
תקנון

 
  • 100 דקות שיחה בחודש רק ב- 39.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים חופשי 100" הכולל 100 דקות ליעדים ניידים ונייחים, תמורת 39.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 49.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 300 דקות שיחה בחודש רק ב- 49.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים חופשי 300" הכולל 300 דקות ליעדים ניידים ונייחים, תמורת 49.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך ואילך במחיר של 59.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 600 דקות שיחה בחודש רק ב- 64.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים חופשי 600" הכולל 600 דקות ליעדים ניידים ונייחים, תמורת 64.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 74.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 750 דקות שיחה בחודש רק ב- 69.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים חופשי 750" הכולל 750 דקות ליעדים ניידים ונייחים, תמורת 69.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 79.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 1,000 דקות שיחה בחודש רק ב- 84.90 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים חופשי 1,000" הכולל 1,000 דקות ליעדים ניידים ונייחים, תמורת 84.90 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 94.90 ₪ לחודש.
תקנון

 
  • 1,500 דקות שיחה בחודש רק ב- 89 ₪ לחודש
קו במסלול "מדברים חופשי 1,500" הכולל 1,500 דקות ליעדים ניידים ונייחים, תמורת 89 ₪ לחודש למשך 12 חודשים.
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 99 ₪ לחודש.
תקנוןהערות
- הוספת שיחה מזוהה ותא קולי תמורת 5 ₪ לחודש.
- תעריף דקת שיחה מעבר למכסת הדקות יעמוד על 18 אג' ליעדים נייחים וליעדים ניידים בכל שעות היממה.
- המחירים כוללים מע"מ. בכפוף לתקנוני המסלול.
- החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסל הנ"ל גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900 והכל (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות.