דברו באפס אגורות

החל מ-01/04/22 מתעדכנים תעריפי הטלפוניה לכלל הלקוחות המחזיקים עד 3 קווים אנאלוגיים.

בתקופה שבין ה-01/04/22 עד ה-30/06/23:
תעריף תשלום חודשי קבוע  מעודכן הינו 35 ₪  (כולל מע"מ).
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לפני 1.4.2022 יחויבו על פי תעריפי המסלול עליו הם מנויים או על פי מחירי התקנות החדשים, הנמוך מבין השניים.
לקוחות המנויים על מסלולי שיחות אליהם הצטרפו לאחר יום 1.4.2022 יחויבו לפי תנאי המסלול
לקוחות שאינם מנויים על מסלול שיחות, יחויבו בהתאם למחירי התקנות (תשלום חודשי קבוע ושיחות).
שינוי התעריפים יחול על קווי טלפון אנלוגי בלבד, ועד שלושה קווים כאמור.
לקוח המוסיף קו אנאלוגי רביעי יחויב בגינו בהתאם למסלול אליו הצטרף, ועבור הקווים האחרים בהתאם למסלול בו נמצא כל קו (ללא השוואה למחירי תקנות התשלומים).
קו שאינו נמצא במסלול יחויב בתשלום חודשי קבוע בסך 58 ₪ ועד ליום 30.6.2022 בתעריפי שיחות על פי תקנות התשלומים


מסלולי השיחות נסגרו למכירה, תקנוני המבצעים לידיעה :מסלול בוקר
מסלול זה מיועד לאנשים העושים שימוש רב בטלפון בשעות הבוקר.
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' מ-7:00 עד 13:00, 
ובערבי שבת וחג מ-7:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות ליעדים נייחים.
בתשלום חודשי של 14.90 ₪
תקנון

 

מסלול בוקר בימי חול
מסלול זה מיועד לאנשים העושים שימוש רב בטלפון בשעות הבוקר ואינם מדברים בשבתות ובחגים.
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ו' ובערבי חג בשעות 13:00-7:00,
וממוצאי השבת או החג מ-19:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות, ליעדים נייחים.
בתשלום חודשי של 12.90 ₪
תקנון

 

מסלול צהריים
מסלול זה מיועד לאנשים העושים שימוש רב בטלפון בשעות צהריים.
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' מ-13:00 עד 19:00, 
ובערבי שבת וחג מ-7:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות ליעדים נייחים.
בתשלום חודשי של 14.90 ₪
תקנון

 

מסלול צהריים בימי חול
מסלול זה מיועד לאנשים העושים שימוש רב בטלפון בשעות הצהריים ואינם מדברים בשבתות ובחגים.
במסגרת המסלול תוכלו לדבר חופשי בימים א'-ה' בשעות 13:00- 19:00,ובערבי שבת וחג
מ-7:00 עד 13:00 וממוצאי השבת או החג מ-19:00 עד 7:00 למחרת השבת או החג. 
עד 200 דקות, ליעדים נייחים.
בתשלום חודשי של 12.90 ₪
תקנון

 

מסלול ערב חדש
דבר חופשי בימים א' – ה' בין השעה 17:00 ל 07:00 למחרת ובערבי שבת וחג החל מהשעה 13:00 ועד השעה 07:00 למחרת השבת או החג. 
המסלול מוגבל עד 200 דקות שיחה ראשונות בחודש, בתשלום חודשי של 8.90 ש"ח.
תקנון

 

מסלול ערב
דבר חופשי בימים א' – ה' בין השעות 19:00–24:00 ובערבי שבת וחג.
החל מהשעה 13:00 ועד השעה 07:00 למחרת השבת או החג. 
המסלול מוגבל עד 200 דקות שיחה ראשונות בחודש, בתשלום חודשי של 1.90 ש"ח.
תקנון

 

מסלול מדברים בסופ"ש
דבר חופשי בסוף שבוע החל מיום ו' בשעה 13:00 ועד יום א' בשעה 07:00 ליעדים נייחים. 
המסלול מוגבל עד 1,000 דקות שיחה ראשונות בחודש, בתשלום חודשי של 2.50 ש"ח.
תקנון

 
3,000 דקות שיחה בחודש ב- 109₪ לחודש 
קו במסלול "מדברים 3,000 נייח בלבד" הכולל 3,000 דקות ליעדים נייחים, תמורת 109 לחודש למשך 12 חודשים. 
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 119 לחודש. 
תקנון

 
5,000 דקות שיחה בחודש ב- 169₪ לחודש 
קו במסלול "מדברים 5,000 נייח בלבד" הכולל 5,000 דקות ליעדים נייחים, תמורת 169 לחודש למשך 12 חודשים. 
מהחודש השלושה עשר ואילך במחיר של 179 לחודש. 
תקנון

 


החל מיום 3.12.2013 ייכלל במספרי היעד של הסלים הנ"ל גם רכיב שיחה רגילה במספרי 1-900 והכל (לעניין מספרי היעד) כמפורט בעמוד תעריפי שירות