> > מחירי ספקיות גישה – למצטרפים חדשים

מחירי ספקיות גישה במסגרת בנדל בזק

מהירות גלישה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
15 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 9 ₪ 011 9.9 ₪


016 15 ₪

אקספון 018 11 ₪ טריפל C 10 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪

0 ₪ לחודש
הראשון
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 55 ₪


אתרוג 24 ₪
40 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 10 ₪ 011 9.9 ₪ 016 15 ₪

אקספון 018 12 ₪ טריפל C 10 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪

0 ₪ לחודש
הראשון
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 55 ₪


אתרוג 20 ₪


100 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 10 ₪ 011 9.9 ₪ 016 15 ₪

אקספון 018 12 ₪ טריפל C 10 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪

0 ₪ לחודש
הראשון
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 55 ₪


אתרוג 20 ₪- המחירים מעודכנים נכון ל: 07.05.2019
- המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית.