> > מחירי ספקיות גישה – למצטרפים חדשים

מחירי ספקיות גישה במסגרת בנדל בזק

מהירות גלישה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
15 מגה בזק בינלאומי 20 ₪ 099 9 ₪


011 9.9 ₪


016 15 ₪

אקספון 018 11 ₪ טריפל C 11 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 55 ₪


אתרוג 24 ₪
40 מגה בזק בינלאומי 25 ₪ 099 10 ₪


011 9.9 ₪ 016 15 ₪

אקספון 018 12 ₪ טריפל C 11 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 55 ₪


אתרוג 20 ₪


100 מגה בזק בינלאומי 30 ₪ 099 10 ₪


011 9.9 ₪ 016 15 ₪

אקספון 018 12 ₪ טריפל C 11 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 55 ₪


אתרוג 20 ₪- המחירים מעודכנים נכון ל: 14.02.2019
- המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית.