> > מחירי ספקיות גישה – למצטרפים חדשים

מחירי ספקיות גישה במסגרת בנדל בזק

מהירות גלישה בזק בינלאומי 099 011 016 אקספון 018 טריפל C עמית נט פרטנר סלקום רימון אתרוג
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
תעריף חודשי לחודשים
1-12
15 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 8.9 ₪ 011 9.9 ₪


016 15 ₪

אקספון 018 11 ₪ טריפל C 12 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪

0 ₪ לחודש
הראשון
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 45 ₪


אתרוג 45 ₪
40 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 9.9 ₪ 011 9.9 ₪ 016 15 ₪

אקספון 018 12 ₪ טריפל C 12 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪

0 ₪ לחודש
הראשון
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 45 ₪


אתרוג 45 ₪


T100 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 9.9 ₪ 011 9.9 ₪ 016 15 ₪

אקספון 018 12 ₪ טריפל C 12 ₪ עמית נט 10 ₪ פרטנר 10 ₪

0 ₪ לחודש
הראשון
סלקום 10 ₪ לחודש

0 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
רימון 45 ₪


אתרוג 45 ₪


U100 מגה בזק בינלאומי 19.9 ₪

9.9 ₪ לחודש
בחודשים
1-3
099 12.9 ₪ 011 15 ₪ 016 -

אקספון 018 12 ₪ טריפל C - עמית נט - פרטנר - סלקום - רימון - אתרוג -

- המחירים מעודכנים נכון ל: 26.09.2019
- המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית.