הסדר תביעה ייצוגית - דמי תחזוקה מכשיר זמיר

הסדר תביעה ייצוגית - דמי תחזוקה מכשיר זמיר

באפשרות לקוחות בזק המחויבים בדמי תחזוקה חודשיים עבור טלפונים מסוג זמיר שהועמדו לרשותם ביחד עם התקנת קו הטלפון, לבטל חיוב זה, באמצעות פניה למוקד 199.  תוקף הביטול ממועד הפניה ואילך.