גידול של 20% ברווח הנקי בשנת 2007

תאריך פרסום: 11/03/2008

המסתכם בכ-585 מיליון שקל
גידול של 10% ב-EBITDA
המסתכמת בכ-1.283 מיליארד שקל
 
הכנסות פלאפון בשנת 2007
הסתכמו ב-4.684 מיליארד שקל
 
גיוס נטו של 195 אלף מנויים חדשים בשנת 2007,
מתוכם 62 אלף ברבעון הרביעי של 2007

 
  • ההכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן הסתכמו בשנת 2007 ב-466 מיליון שקל, 12.7% מההכנסות משירותי סלולר.
  • מספר המנויים הפעילים של פלאפון בתום שנת 2007 על 2.622 מיליון מנויים.
  • מספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון עומד כיום על כ-830  אלף.
פלאפון תקשורת ממשיכה במגמת השיפור בתוצאותיה לשנת 2007 ומציגה גידול ברווח הנקי השנתי ובהכנסות, זאת הודות להתייעלות תפעולית ולפעילויות שיווקיות, שהביאו לגידול מרשים במספר המנויים ולהמשך גידול בהכנסות משירותי תוכן ומוצרים.

החברה מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007. 

הרווח הנקי של פלאפון לשנת 2007 הסתכם ב-585 מיליון שקל, לעומת רווח של 486 מיליון שקל אשתקד, גידול בשיעור של 20%

הכנסות פלאפון בשנת 2007 הסתכמו ב-4.684 מיליארד שקל, לעומת הכנסות של 4.478 מיליארד שקל בשנת 2006, גידול בשיעור של 5%
הכנסות פלאפון ברבעון הרביעי לשנת 2007 הסתכמו ב 1.182 מיליארד שקל לעומת 1.148 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד (גידול של כ-3%).

הכנסות פלאפון משירותי ערך מוסף ותוכן הסתכמו בשנת 2007 ב-466 מיליון שקל, לעומת 380 מיליון שקל בשנת 2006, המהווים 12.7% מכלל ההכנסות משירותי סלולר. הגידול בהכנסות משירותי ערך מוסף נובע מהגידול במספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון ומהמשך חדירת שירותי הדור ה-3. בשנת 2007 הפכה פלאפון למובילת הדור ה-3 בכמות מנויים ושימושי תוכן, בזכות השקעותיה בפעילות תוכן בתחומי הספורט, החדשות, הבידור והמוסיקה שהביאה ליותר מ-18 מליון שימושים בדור ה-3, ובזכות פעילויות שיווקיות שעודדו את הלקוחות לרכוש מכשירי דור 3.

בסיכום שנת 2007 רשמה פלאפון רווח תפעולי של 805 מיליון שקל, לעומת רווח תפעולי בסך 701 מיליון שקל אשתקד,גידול בשיעור של כ-15%.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2007 הסתכם בכ-133 מיליון שקל לעומת 157 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד,קיטון בשיעור של  15% הנובע מהערכות החברה לניידות המספרים.

הרווח לפני מס של פלאפון בשנת 2007 הסתכם ב- 800 מיליון שקל, לעומת רווח של  683 מיליון שקל בשנת 2006, גידול בשיעור של 17%.

ה-EBITDA של פלאפון בשנת 2007 הסתכם ב- 1.283 מיליארד שקל (כ-27% ביחס להכנסות), לעומת 1.171 מיליארד שקל בשנת 2006 (כ-26% ביחס להכנסות), גידול בשיעור של 10%. 

מספר דקות השימוש החודשי הממוצע ללקוח (MOU) בשנת 2007 עמד על 354 דקות לעומת 349 דקות אשתקד.
 
ההכנסה החודשית הממוצעת ללקוח (ARPU) בשנת 2007 עמדה על 131 שקל לעומת 138 בשנת  2006, זאת בעקבות המשך השחיקה בתעריפי השיחות גם בשנת 2007.

מספר המנויים הפעילים של פלאפון בסוף שנת 2007 עומד על 2.622 מיליון מנויים לעומת 2.560 מיליון מנויים פעילים בסוף הרבעון הקודם (תוספת נטו של 62 אלף מנויים ברבעון) ו- 2.427 מיליון מנויים בסוף שנה קודמת (תוספת נטו של 195 אלף מנויים בשנת 2007).

מספר מנויי הדור ה-3 בפלאפון כיום עומד על כ-830 אלף מנויים לעומת 350 אלף במרץ 2007. 

במהלך שנת 2007, נערכה החברה תפעולית ושיווקית ליישום תוכנית ניידות המספרים, שהחלה ב-2 בדצמבר 2007 והחריפה את התחרות בין המפעילים. תחרות זו הביאה להגברת מבצעי השיווק וההטבות אשר ניתנו ללקוחות, תוך שחיקת התעריפים ומחירי ציוד הקצה. בהתאם לדיווחי מערכותיה של פלאפון, מאז תחילת תכנית הניידות ועד למועד ההודעה התניידו בין החברות הסלולאריות כ- 140 אלף מנויים ומספר המתניידים נטו לפלאפון הינו כ-6,000 מנויים.

במהלך שנת 2007 הכריזה פלאפון על אחד המהלכים האסטרטגיים בתולדותיה - הקמת רשת נוספת בטכנולוגית HSPAהמתקדמת שתפעל בנתיב ה-GSM, ותאפשר לה להציע ללקוחותיה כבר בתחילת 2009 מגוון שירותים ותכנים מתקדמים.

מנכ"ל פלאפון, גיל שרון, אמר היום "בשנת 2007 המשכנו לשפר את התוצאות העסקיות תוך גידול ברווח הנקי ב-20% והובלת ענף הסלולר בכמות מנויי הדור ה-3 ובהכנסות משירותים מתקדמים". לדבריו, השיפור בתוצאות הושג בין היתר כתוצאה ממיקודה של פלאפון בדור השלישי והמשך צמיחה בהכנסות משירותי ערך מוסף ותוכן.

בהתייחסו לניידות המספרים אמר שרון, כי החברה נערכה היטב לתהליך הן בהיבט הטכנולוגי והן בהיבט העסקי שיווקי. "בפועל הצליחה החברה בניידות מעבר לתחזיות והגדילה את מצבת המנויים, עם מאזן חיובי של מתניידים אליה. בסה"כ בשנת 2007 גייסנו מנויים בקצב הגבוה בענף עם תוספת של כ-195 אלף מנויים, זאת הודות לעבודה המאומצת והממוקדת של כל עובדי החברה".


בברכה,
נוי קדם, דוברת פלאפון, 050.5200509


 
להלן תוצאות החברה לשנת 2007 לעומת אשתקד: