בזק פרסמה לראשונה דו"ח אחריות תאגידית

תאריך פרסום: 02/05/2011

  • הדו"ח קיבל את אישור ארגון הGRI העולמי, הנחשב למוביל הגלובלי בתחום הסטנדרטיזציה של דוחות אחריות תאגידית
  • דובר בזק ומנהל האחריות התאגידית, גיא הדס: "עבור בזק, הדו"ח מהווה מקור לגאווה בזכות הפעילויות אותן הוא משקף, אך גם מציב יעד מתמיד לשיפור"
חברת בזק פרסמה דו"ח אחריות תאגידית לשנת 2010. זהו הדו"ח הראשון של בזק בתחום זה, והוא מכסה את כלל העשייה של הפעילות הקווית של בזק בתחום האחריות התאגידית. הנושאים אשר מקבלים ביטוי נרחב בדו"ח הם: ממשל תאגידי, קוד אתי והטמעתו בבזק, זכויות עובדים והעסקה הוגנת, דיאלוג עם הלקוחות, מדיניות סביבתית, תרומה לקהילה ועוד. הדו"ח קיבל את אישור ארגון ה- GRI העולמי, הנחשב למוביל הגלובלי בתחום הסטנדרטיזציה של דוחות אחריות תאגידית.

פרסום דו"ח האחריות התאגידית, הוא חלק ממהלך ממושך ועקבי לשיקוף ביצועי בזק בתחום זה, ובשיפור מתמיד במדדים הכלולים באחריות התאגידית. בזק, כחברת התקשורת הגדולה והמרכזית בישראל, הציבה יעדים ארוכי טווח לשיפור בכל מדדי האחריות התאגידית, ולמעשה היא מבצעת זאת כבר בשלוש השנים האחרונות.

בדו"ח האחריות התאגידית, בזק מפרטת את מערכות היחסים שלה עם כלל מחזיקי העניין ובכלל זה העובדים, הלקוחות, הספקים, בעלי המניות, הרגולטור, הקהילה ועוד.. לדוגמה, הדו"ח מציין את מערכת היחסים של בזק מול הלקוחות שלה, המושתתת על שקיפות והגינות צרכנית. בנוסף, בהקשר לפרויקט רשת התקשורת החדשה של בזק, הנפרסת בימים אלו, ה-NGN, מפורטת תרומתה לאיכות הסביבה.

הדו"ח של בזק הינו ברמת דיווח B של ה- GRI. הדו"ח מתוכנן להתפרסם מעתה והלאה באופן קבוע מדי שנתיים, להציג באופן מפורט ומקצועי את פעילותה של בזק בשלל התחומים הנכנסים תחת כנפה של האחריות התאגידית ולהציג מהלכים הייחודיים לחברה בתחום זה. הדו"ח נכתב בליווי חברת הייעוץ דלויט ברייטמן אלמגור זוהר. במקביל, בזק משתתפת במדד "מעלה", הבוחן את נושא האחריות התאגידית בישראל.
 
דובר בזק ומנהל האחריות התאגידית של החברה, גיא הדס, אמר בעקבות פרסום הדו"ח כי, "דו"ח האחריות התאגידית של בזק מבוסס על מידע רב ומעמיק שנאסף מכל פעילויות החברה, במטרה לייצר תמונה ברורה ועדכנית עבור כלל מחזיקי העניין בחברה. עבור בזק, הדו"ח מהווה מקור לגאווה בזכות הפעילויות אותן הוא משקף, אך גם מציב יעד מתמיד לשיפור".
לעיון בדו"ח מצורף לינק לדו"ח באתר החברה :
http://www.bezeq.co.il/about/Pages/about.aspx