תאריך פרסום: 01/06/2011

בעקבות עדכון תעריפי התקנות מיום 1.6.11, הופחתו תעריפי השיחות הקבועים בתקנות בכ- 0.65%.
התשלום החודשי הקבוע שנקבע בתקנות עודכן ב-2.66%, בהתאם לשינוי המדד בחודש ינואר 2011 לעומת מדד ינואר 2010.