אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה - 25.12.2019

תאריך פרסום: 20/11/2019

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, בתאריך ה- 25.12.2019
לקבלת פרטים נוספים>>