כתב הצבעה – 25.12.2019

תאריך פרסום: 20/11/2019

כתב הצבעה לפי תקנות החברות, לתאריך ה25.12.2019
לקבלת פרטים נוספים>>