דוח מתוקן - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה - 18.01.2021

תאריך פרסום: 14/01/2021

דוח מתוקן- הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה - בתאריך 18.01.2021

לקבלת פרטים נוספים>>