אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה - 14.05.2020

תאריך פרסום: 02/04/2020

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, בתאריך ה- 14.05.2020
לקבלת פרטים נוספים>>