אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה - 06.02.2020

תאריך פרסום: 02/01/2020

דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, בתאריך ה- 06.02.2020
לקבלת פרטים נוספים>>