> > רשת אלחוטית פתוחה: לא הדבר הכי מאובטח

רשת אלחוטית פתוחה: לא הדבר הכי מאובטח