היתרי חפירה

 יזם/ קבלן / אזרח יקר, 

בהתאם לסעיף 36 לחוק הבזק התשמ"ב 1982 כל המתכוון לבצע עבודות חפירה
בעומק העולה על 50 ס"מ מחויב בקבלת היתר חפירה מחברת בזק.  

לנוחיותך לחץ כאן לקבלת טופס בקשה לקבלת היתר חפירה מבזק. לאחר מילוי הטופס במלואו
והשלמת המסמכים והתוכניות הנדרשות עליך להפנותו לבזק אל הגורמים הבאים 
  • ביצוע עבודות חפירה בעומק העולה על 50 ס"מ מהווה עבירה על החוק. 
  • עבודת חפירה ללא קבלת היתר חפירה מבזק או שלא בהתאם לתנאים בהיתר החפירה שהתקבל מבזק, צפוי מבצע העבודה להיתבע ע"י בזק ולפצותה במלוא הנזק הכספי שיגרם לה, וזאת בנוסף לעצירה מיידית של המשך העבודה.   
  • להורדת טופס היתר חפירה לחץ כאן 
  •  למניעת אי נעימות נא הקפד לפעול על פי החוק ולקבל היתר חפירה כחוק מבזק.
Title
אזור איש קשר כתובת טלפון פקס
צפון בתיה שפיר חלוצי התעשיה 6 מפרץ חיפה 04-6884673
050-6779503
04-8676565
דרום ירושלים יו"ש ויהודה ציונה פרץ רחוב כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים 02-5395900
050-6779056
1532-5316207
איזור אשקלון ועד בית קמה גלית תילא כהן (אשקלון והסביבה עד בית קמה). 02-5395334
050-6775626
1532-5395334
דרום
מבית קמה ודרומה עד אילת
אלי בוקובזה שמריהו לוין 8 באר-שבע
בזק מחלקת תכנון
08-6463259
050-6775358
ת"א נטשה נשא-חן בניין עזריאלי המשולש ת"א ק' 19 ח' 48 03-6268131 1533-6268131
ת"א אולגה סגל בניין עזריאלי המשולש ת"א ק' 19 ח' 47 03-6268111 1533-6268111
ת"א קונסטנטין זונד בניין עזריאלי המשולש ת"א ק' 19 ח' 48 03-6268135 1533-6268135
ת"א רפי אלאלוף לזרוב 4 ראשל"צ 03-9553321 03-9553464