> > החשבונית החודשית - סרטוני הסבר והדרכה

החשבונית החודשית - סרטוני הסבר והדרכה

בכדי שתוכלו להכיר את סעיפי ורכיבי החשבון החודשי של בזק צירפנו עבורכם מספר סרטוני הסבר.