על השירות

שירות כוכבית 75 מאפשר הפניית השיחות ישירות לתא הקולי.


להפעלת השירות
  • חייג 75*
  • המתן לצליל אישור
  • הנח את השפופרת
  • לאחר הפעלת השירות, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת

לביטול השירות
  • חייג #75