על השירות

מחכה לשיחה חשובה? יוצא מהבית? מהיום ניתן להיות זמין ולא לפספס אף שיחה.  
שירות כוכבית 72 מאפשר הפניית השיחות הנכנסות אל כל טלפון אחר בארץ (כולל מפעילים נייחים וסלולאריים).


להפעלת השירות
 • חייג 72*
 • הקש את המספר שאליו אתה מעוניין להפנות את השיחות, עד לקבלת הודעה מוקלטת המודיעה על הפעלת השירות
 • לאחר הפעלת השירות ועד לביטולו, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
 
לביטול השירות
 • חייג #72 והמתן לקבלת צליל אישור
 • הנח את השפופרת
 
שאלות ותשובות
 
 • האם ניתן לבצע עקוב אחרי למספרים המתחילים בסיפרה 1?

  מלבד חיוג למספרי 1599 (נתב שיחות), אין אפשרות לבצע עקוב אחרי למספרים המתחילים ב-1.

 • כיצד ניתן לבדוק סטטוס עקוב אחרי?
  מחייגים:  * > # > 72 (או 73 או 74) ומקבלים מידע אם מופעל עקוב אחרי ולאיזה מספר.
 • ביצעתי עקוב אחרי, מי משלם עבור השיחה?
  יוזם השיחה יחויב עבור שיחה רגילה על פי תעריפי בזק בהתאם ליעד ממנו התקשר. לדוגמא, לקוח שחייג מחו"ל, ישלם את השיחה מחו"ל עד לקו הבזק, ומקבל השיחה יחויב בגין עלות שיחה מהקו שלו אל היעד אליו ביצע את ההפניה (תעריף בזק או סלולרי).
 • כאשר מופעל עקוב אחרי ולמספר שאליו הועברה השיחה יש שירות שיחה מזוהה, איזה מספר יוצג על הצג?
  על גבי הצג יופיע המספר המחייג ולא המספר שממנו בוצע עקוב אחרי.