רפיטר

מגדיל את טווח הקליטה של הרשת האלחוטית ומעניק חוויית גלישה איכותית
בנקודות מרוחקות ברחבי הבית כגון:  מרפסת, גינה וכיוצ"ב.


 

תוכלו להיעזר במדריכי ההתקנה הראשונית של הרפיטר ע"פ הדגם שברשותכם: