> > חבילות בנדל בזק – למצטרפים חדשים

חבילות בנדל בזק למצטרפים חדשים

חבילה בזק בינלאומי 099 011 טריפל C 016 אקספון 018
תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 13-36 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 13-36 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 13-36 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 13-36 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 13-36 תעריף חודשי לחודשים 1-12 תעריף חודשי לחודשים 13-36
חבילת אינטרנט T5 בזק בינלאומי 89 ₪ 119 ₪ 099 79.9 ₪ 105 ₪ 011 78.9 ₪

** 69 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
105.9 ₪ 016 79 ₪ 99 ₪
חבילת אינטרנט T15 בזק בינלאומי 95 ₪ 129 ₪ 099 85.9 ₪ 119 ₪ 011 84.9 ₪

** 75 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
115.9 ₪ טריפל C 90 ₪ 119 ₪ 016 86 ₪ 110 ₪ אקספון 018 86 ₪ 119 ₪
חבילת אינטרנט T40* בזק בינלאומי 114 ₪ 144 ₪ 099 99.9 132 ₪ 011 99.8 ₪

** 89 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
125.9 ₪ טריפל C 104 ₪ 144 ₪ 016 100 ₪ 120 ₪ אקספון 018 101 ₪ 134 ₪
חבילת אינטרנט M100** בזק בינלאומי 129 ₪

**99 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
149 ₪ 099 110.9 ₪

**80.9 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
134 ₪ 011 110.8 ₪

** 69 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
126.9 ₪ טריפל C 114 ₪

** 84 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
149 ₪ 016 112 ₪

** 82 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
122 ₪ אקספון 018 111 ₪

** 81 ₪ לחודש
בחודשים 1-3
139 ₪

התעריף החודשי הינו מחיר תשתית בזק כמפורט כאן בתוספת מחיר הספק.
- המחירים מעודכנים נכון ל: 19.7.17
* חודש ראשון חינם בתשתית האינטרנט למצטרפים חדשים 
**מבצע למצטרפים חדשים עד ל20.8.17 או עד  10,000 או 10,000 המוקדם מביניהם 
 בכפוף לתקנון
 המחירים כוללים מע"מ.  המחיר והשירות באחריות הספקית. פיצול בנדל לאחר שנה